ffkijken

Startbewijs.nl

  Ffkijken
Donderdag, 27 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDDEN


BIDDEN

Een vrouw nodigde mensen uit voor het avondeten. Aan tafel vraagt ze haar zesjarige dochtertje: "Wil jij bidden voor het eten?" Het meisje antwoordt: "Maar mama, ik weet niet wat ik moet zeggen!" "Zeg maar gewoon wat je mama hebt horen zeggen." Daarop buigt het kind haar hoofd en zegt: "O God, waarom heb ik al die mensen eigenlijk uitgenodigd?"

IS HET GEBED UW STUURWIEL OF UW RESERVEWIEL?

HUMOR


HUMOR

FF LACHEN

EEN DOMINEE IS DE WEG KWIJT EN VRAAGT AAN EEN JONGETJE WAT DE WEG IS NAAR HET STATION. HET JONGETJE ANTWOODT HIEROP: "DAT WEET IK WEL, MAAR DAT ZEG IK LEKKER NIET." DE DOMINEE ZEGT HIEROP: "ZO KOM JIJ NIET IN DE HEMEL!" WAAROP HET JONGETJE ANTWOORDT: "EN U NIET OP HET STATION."

PLAATJES


PLAATJES

HET LEVEN MOET MET LIEFDE EN HUMOR WORDEN GELEEFD. LIEFDE OM HET TE BEGRIJPEN EN HUMOR OM HET TE VERDRAGEN.

HET VISJE


HET VISJE

Het teken van de vis is ontstaan tijdens de vroege jaren van het christendom. Na de dood van Jezus was de Romeinse christenvervolging fel. Gelovigen bedachten het symbool als geheim herkenningsteken. Het woord Ichtus is samengesteld uit de beginletters van het Griekse: Ièsous Christos Theou Huios Sootèr (Jezus, Christus, Gods Zoon, Redder of Verlosser).

REGELTJES


REGELTJES

STOP MET ZEUREN OVER JE KERK: ALS DIE VOLMAAKT WAS, PASTE JIJ ER NIET.

DE ENIGE MANIER OM EEN VRIEND TE KRIJGEN, IS ER EEN TE ZIJN.

SISSI

SISSI
WAT VAN EEN MAN IS, IS MANNELIJK. WAT VAN EEN VROUW IS, VROUWELIJK. WAT VAN DE HEER IS, IS HEERLIJK.

Richard


Richard

Dennis onze kleinzoon, heeft een broertje!!

KEUZE

KEUZE
GOD HEEFT AL VOOR JOU GEKOZEN; KIES JIJ OOK VOOR HEM?

Als Jezus je hand neemt.
Houdt Hij je stevig vast.
Als Jezus je stevig vasthoudt.
Leidt Hij je door het leven.
Als Jezus je door het leven leidt.
Brengt Hij, je veilig thuis!

"Als terugkijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt, kijk dan naast je, Ik ben met je."

Ga maar gerust naar Jezus toe

"Ga maar gerust naar Jezus toe, als jij verdrietig bent;
Hij zelf heeft hier op aarde
ook verdriet en pijn gekend.
Ga maar gerust naar Jezus toe,
al is ook alles mis.
Je kunt zó met Hem praten
en dan zeg je wat er is."

"Ga maar gerust naar Jezus toe
als jij je eenzaam voelt.
Hij zelf was vaak alleen en
weet dus goed, wat jij bedoelt.
Ga maar gerust naar Jezus toe
en zeg Hem wat er scheelt.
Hij vindt het fijn,als jij je pijn en zorgen met Hem deelt."

Koos de Geest

ZO LIEF HAD GOD DE WERELD


ZO LIEF HAD GOD DE WERELD

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GA, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBE.

(JOHANNES 3:16)

HONDEN


HONDEN

Na een kerkdienst op zondagochtend, kondigde een klein jongetje opeens aan: "Mam, ik word later dominee." "Van ons mag je, maar hoe kom je daar zo bij?" "Nou", zei het jochie, "ik moet 's zondags toch naar de kerk, en het lijkt me leuker om te staan en te schreeuwen dan om te zitten en te luisteren."

LEUK


LEUK

“Geloof is niet alleen maar ‘geloven’, geloof is verbonden zijn met een Persoon. Als ik me aan een stoel toevertrouw, is het niet de mate van mijn vertrouwen, maar de sterkte van de stoel, waardoor ik niet val.”

Corrie ten Boom

VRAAGJE

VRAAGJE
ALS ER IETS OP STAAT WAT EIGENLIJK NIET MAG, WIL JE HET MIJ DAN MELDEN??

WAT JAMMER DAT MENSEN GEEN PROBLEMEN KUNNEN RUILEN. IEDEREEN WEET NAMELIJK HOE HIJ DIE VAN EEN ANDER MOET OPLOSSEN.

 

WELKOM MEDEMENS!!


 WELKOM MEDEMENS!!

ZOALS JE ZIET ZIJN ER 4 KOLOMMEN, MAAR DE 1E KOLOM BEGINT PAS BIJ DE RUBRIEK: BIDDEN! IK VERDIEN GEEN GELD MET BANNERS!!

ALS JE EEN WOORD WEET WAT JE ZOEKT, DAN KUN JE HET OOK LINKS BOVEN BIJ BEWERKEN PROBEREN OP TE ZOEKEN. TENMINSTE BIJ MIJ! ;)

Deze sites zijn ook van mij:

DIEREN


DIEREN

KWAAD BLIJFT KWAAD, OOK AL DOET IEDEREEN HET. GOED BLIJFT GOED, OOK AL DOET NIEMAND HET.

Foto


Foto

Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk.

WEET JE DAT DE VADER JE KENT! WEET JE DAT JE VAN WAARDE BENT! WEET JE DAT JE EEN PAREL BENT, EEN PAREL IN GODS HAND!

KINDEREN (CHRISTELIJK)


KINDEREN (CHRISTELIJK)

VRIENDSCHAP IS ONEINDIG MEER WAARD DAN VRIENDELIJKHEID.

GRAPPIG


GRAPPIG

"IK HEB GEHOORD DAT DE EO BINNENKORT ALLE PROGRAMMA'S WEER IN ZWART-WIT GAAT UITZENDEN!" "WAAROM DAN?" "OM TE VOORKOMEN DAT KLEUREN ZULLEN VLOEKEN!"

KAARTEN VERSTUREN

KAARTEN VERSTUREN
HEB UW NAASTE LIEF, WANT DAT BEN IK.

TEST


TEST

TWEE APEN ZITTEN IN DE ARK VAN NOACH. ZEGT DE EEN: "IK HEB ZO'N LAST VAN VLOOIEN." ZEGT DE ANDER: "OH, DAT VALT TOCH WEL MEE, HET ZIJN ER MAAR TWEE!"

VAREN


VAREN

IK BEN HET LICHT DER WERELD

JOHANNES 8:12

ROOD-WIT-BLAUW EN ORANJE


ROOD-WIT-BLAUW EN ORANJE

SATAN LACHT OM ONS ZWOEGEN, SPOT MET ONZE WIJSHEID, MAAR BEEFT ALS WIJ BIDDEN.

5 MEI


5 MEI

ALS GOD ONS OVER ROTSACHTIGE WEGEN LAAT GAAN, ZORGT HIJ VOOR STEVIGE SCHOENEN.

LET OP!


LET OP!

WANNEER WIJ WERKEN, DAN WERKEN WIJ; ALS WIJ BIDDEN, DAN WERKT GOD.

God is Liefde!


God is Liefde!

Als er één is die van je houdt dan is dat Jezus, want Hij kocht jou vrij met Zijn bloed!

Dank U Heer!

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem nooit meer op zien gaan.

Vacatures


Vacatures

 

Poll


Poll

Wie is Jezus voor jou?

Hij is mijn Redder!
Hij stierf voor mij!
Zonder Hem kan ik niet!
Alleen van naam!
Ik ben niet gelovig!
- Bekijk resultaten

Open je deur!

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GA, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBE.

(JOHANNES 3:16)

SMILEYS


SMILEYS

ALS ER GEEN NAASTENLIEFDE IN JE HART IS, DAN HEB JE DE ERGSTE HARTKWAAL DIE ER IS.

MEDELIJDEN


MEDELIJDEN

Een vierjarig jongetje kwam bij zijn buurman in de tuin spelen.De vrouw van de buurman was kortgeleden gestorven. Nu was de oude man alleen. Hij zag dat hij zat te huilen op zijn tuinbankje. Het jongetje klom op zijn schoot, zei niets en zat daar lange tijd, heel stilletjes. Later vroeg zijn moeder, wat hij had gezegd aan de verdrietige buurman. Hij antwoordde haar: "Ik heb niets gezegd, ik heb hem alleen helpen huilen."

Uit: Het Zoeklicht!

MEISJES


MEISJES

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven,
wat een ander jou misdoet.

Refrein:
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen,
wat een ander moed inspreekt.

(Refrein)

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden,
wat een ander beter kan.

(Refrein)

Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken,
dat geen mens een eiland is.

Evang. Liedbundel, nr. 398

WALLPAPERS


WALLPAPERS

GOD HEEFT IEDER MENS IETS GEGEVEN, WAARMEE JE ANDEREN GELUKKIG KAN MAKEN.

SCREEN-SAVERS


SCREEN-SAVERS

GETOB IS ALS EEN SCHOMMELSTOEL; HET HOUDT JE BEZIG, MAAR HET BRENGT JE NERGENS.

O.a. GEBARENTAAL

o.a. GEBARENTAAL
ALS GOD JE CO-PILOOT IS, WISSEL VAN PLAATS!!

DE TAAK VOOR ONS IS NOOIT ZO GROOT ALS DE MACHT ACHTER ONS.

MUZIEK


MUZIEK

WANNEER WE IN VREDE WILLEN LEVEN, GELDT VOOR ELK DEZELFDE START; SLUIT UW NAASTE ZONDER OORDEEL MET VEEL LIEFDE IN UW HART!!

TOUW


TOUW

DE UITEINDELIJKE BESTEMMING VAN EEN MENS HANGT NIET AF VAN DE NIEUWE LESSEN DIE HIJ LEERT OF VAN NIEUWE ONTDEKKINGEN OF VEROVERINGEN, MAAR VAN HET AANVAARDEN VAN EEN LES DIE HEM TWEEDUIZEND JAAR GELEDEN GELEERD WERD.

GEBED ZONDER GELOOF IS SLECHTS EEN SLAG IN DE LUCHT.

Handig hè?


Handig hè?

Na de kerkdienst waarin zijn kleine broertje opgedragen was, zat een jongetje de hele weg naar huis achterin de auto te huilen. Zijn vader vroeg drie keer wat er was. Tenslotte antwoordde de jongen: "Die dominee zei dat hij wilde dat wij opgroeien in een christelijk gezin, maar ik wil bij jullie blijven!"

 

Zoeken


Sociale mediaTijd

Het WeerKINDEREN


KINDEREN

GOD HOUDT VAN JE OMDAT JE KOSTBAAR BENT. JE BENT NIET KOSTBAAR OMDAT GOD VAN JE HOUDT.

JONGETJE


JONGETJE

Draagt elkanders lasten

Gal. 6:2- (st. vert.) De liefde Gods geeft ons kracht tot het (mee) dragen van eens anders last in de Gemeente van Christus. Hebt u diè liefde (Rom.5:5) reeds ontvangen?

In de Vietnam-oorlog ontvluchtte een heel dorp de terreur van de communistische Viet-Gong. In de rij vluchtenden liep een jongetje van een jaar of tien. Hij droeg een nog kleiner jongetje van ongeveer twee jaar. Iemand vroeg in 't voorbij gaan: "Red je 't wel jongen, met zo'n last op je rug?" Hij antwoordde: "Het is geen last, het is m'n broertje."

Uit: Het Zoeklicht!

KLEURPLATEN ENZ.


KLEURPLATEN ENZ.

ALS MIJN HANDEN VOORTDUREND BEZIG ZIJN MET DINGEN VAST TE HOUDEN, DAN KAN IK NIET GEVEN OF ONTVANGEN.

ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT


ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korintiërs 13 : 12 en 13

LIEFDE


LIEFDE

GOD VERVULT NIET AL ONZE WENSEN, WEL AL ZIJN BELOFTEN.

VERTROUW OP GOD, MAAR ZET WEL JE FIETS OP SLOT.

WIE JEZUS WIL VOLGEN MOET HEM DAN OOK VOOR LATEN GAAN.

WIE IS JEZUS?


WIE IS JEZUS?

TWIJFEL IN HET DONKER NOOIT AAN DATGENE WAT GOD JE IN HET LICHT LIET ZIEN.

LICHAAMSTAAL


LICHAAMSTAAL

BEHANDEL IEDEREEN DIE JE ONTMOET ZOALS JE ZELF BEHANDELD WILT WORDEN.

BEOORDEEL NIEMAND VOORDAT JE IN ZIJN OMSTANDIGHEDEN BENT GEWEEST.

LINKRUILEN


LINKRUILEN

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN DOMINEE EN EEN TROLLEYBUS? EEN TROLLEYBUS STOPT TENMINSTE ALS HIJ DE DRAAD KWIJTRAAKT.

MIJN GOD


MIJN GOD

Iemand heeft eens gezegd, het grootste van God is, dat Hij het langste Zijn nederlaag verduurt.

IK GELOOF


IK GELOOF

Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik ze niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.

 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 51
 Links 250
Door ffkijken i.s.m startbewijs.nl